• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zmiany liberalnych społeczeństw

Nowatorskie prowokacje dyplomatyczne
Nowoczesne środki masowego przekazu z pełną swoją bojowością oraz coraz to mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się w głównej mierze zrealizować odpowiednie domysły finansowe na nadchodzący rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak łączenie tematyki do gazet opiera się przede wszystkim na bazie analizy tego, co cieszy się całkiem najogromniejszym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do dobrego poziomu informowania opinii powszechnej, a ta często bierze swoją wiedzę o rzeczywistości wyłącznie z tego, co pokazuje telewizja oraz pisze ogólnodostępna prasa. To smutne, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, jakie dowodzą, jak nieduża grupa w pełnej społeczności posiada rzeczywistą wiedzę na temat przeróżnych niuansów systemu politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na jakie się głosuje, nie jest tak powszechne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. Niestety, nie wszelkie społeczeństwa w takim samym szczeblu czują się zobligowane do uczestniczenia w demokracji.

Categories: Blog

Comments are closed.