• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rola Internetu rzeczy (IoT) w monitorowaniu zdrowia pacjentów

Wiele osób świetnie wie co to są środki masowego przekazu. Jednak czego tak faktycznie dostarczają nam media? Czy informacje i zdarzenia są zawsze przedstawiane starannie a informacje przetestowane. Skąd możemy wiedzie czy media nas nie okłamują? Są różnorodnego typu środki masowego przekazu. Media publiczne i media komercyjne. Media komercyjne utrzymują się na ogół z reklam. Obserwując stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne zazwyczaj i utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, jakkolwiek też z reklam. Media dzielimy również na prasę, radio i telewizję a także strony typu ANCHOR. Środki masowego przekazu dzielimy również na pionierskie media oraz stare środki masowego przekazu. Nie każdy również zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas wpływają. Wielokrotnie to na podstawie mediów oraz informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Środki masowego przekazu mają duży wpływ na nas, odbiorców. I nieraz to wykorzystują. Toteż kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o media.

1. Zajrzyj tutaj

2. Kontynuuj

3. Post

4. Zobacz stronę

5. Czytaj dalej

Categories: Medycyna

Comments are closed.